Klachten

De medewerkers van Thuiszorg Noordkennemerland bespreken samen met u en uw familie wat uw wensen zijn en wat u kunt. Belangrijk is dat u de zorg krijgt die bij u past. 

Echter, het kan gebeuren dat u vindt dat het beter kan of dat u het ergens niet mee eens bent. Belangrijk is om eerst met uw zorgprofessionals de problemen te bespreken. Zij staan open voor kritiek en/of feedback. Lukt het niet om er samen uit te komen? Blijf dan niet met uw klacht rondlopen!

U kunt er dan voor kiezen om het klachtenformulier in te vullen. Of neem contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon Petra Meijsen, e-mail: petra@mensinbeeld.nl.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Wilt u graag hulp, omdat u over uw klacht wilt praten? Of wilt u tips hebben bij het indienen ervan? Vraag dan hulp van de cliëntenvertrouwenspersoon.Thuiszorg Noordkennemerland heeft contact met een  onafhankelijke klachtenfunctionaris, Petra Meijsen. Meer informatie over deze klachtenfunctionaris kunt u vinden via de website www.mensinbeeld.nl

U kunt rekenen op strikte geheimhouding.

Download

Reglementvertrouwenspersoon (PDF)