Palliatieve zorg

Zorg en ondersteuning die gegeven wordt aan een client die ongeneeslijk ziek is, heet palliatieve zorg. De zorg is dan niet gericht op de genezing van de zieke. Het gaat om de kwaliteit van het leven van de zieke te behouden. 

Wat kunnen we voor u doen? 

Wij bieden de mogelijkheid dat u de juiste zorg en ondersteuning krijgt om thuis te kunnen blijven. Het gaat om zorg en ondersteuning die gericht is op de kwaliteit van het leven. Het kan dan gaan om complexe zorg zoals het plaatsen van een pompje voor pijnbestrijding. Maar we bieden ook informatie, advies en uiteraard begeleiding.  

Wat zijn de kosten?

U heeft een indicatie nodig van de verpleegkundige van Thuiszorg Noord-Kennemerland. Dan worden de kosten vergoedt door uw zorgverzekeraar. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen. 
 

Contact